21125388_933060466842476_5242911568673566996_o.jpg

Om frivillig mentor

Kommunen skal i samarbejde med lokale frivillige foreninger rekruttere frivillige, der skal uddannes til integrationsmentorer, som skal støtte den enkelte flygtning med henblik på at bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet eller, hvis vedkommende er i virksomhedsforløb, at støtte op om, at dette gennemføres med størst muligt udbytte.

Det kan være en udfordring for flygtninge at blive integreret på arbejdsmarkedet af flere årsager (sprog, kultur, helbred m.v.), og der er evidens for, at mentorordninger kan have positiv indvirkning på dette.

For at inddrage civilsamfundet/erhvervslivet satses der i dette projekt på samskabelse mellem frivillige og kommunen, med det fælles mål at få flere flygtninge i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

.